Έγγραφο

Προμήθεια ανεμιστήρα αντλίας θερμότητας

0Β-03Η8
11485
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια ανεμιστήρα αντλίας θερμότητας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
04/09/2015 11:42
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7199A99C4A6001A7AE07798754F31FD4DB7573B31E1B91B0DB4CF17658AD3687
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ