Έγγραφο

-Πομήθεια διαφόρων ανθέων-λιπασμάτων

0Β-03Μ3
15354
Τμήμα Γραμματείας
-Πομήθεια διαφόρων ανθέων-λιπασμάτων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
04/11/2015
10/11/2015 15:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
878CAC1D563FA818238D36D82D4552FA70BA384C87F78E44EE68847AAEBEE551
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ