Έγγραφο

Μετακίνηση στο εσωτερικό

0Ε-032Η
11440/7660/26.11.2014
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εσωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
26/11/2014
03/12/2014 09:02
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εντός Ελλάδας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5F629C39C309D3045C025BC37E7E10BA2649123E80D46B0B0E703CBD4886D71E
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ