Έγγραφο

Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής η οποία υποστηρίζει τη διαδικασία παραγωγής πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων.

0Ε-0335
12075
Τμήμα Γραμματείας
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής η οποία υποστηρίζει τη διαδικασία παραγωγής πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
11/12/2014
12/12/2014 19:14
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
604C4AF27067748702E5C2AB2C3CA668E7C5FA1BD38939C076A74F9053FC6ABA
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ