Έγγραφο

Παράταση της παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών

0Ε-03ΑΑ
8256
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση της παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
02/06/2015
03/06/2015 14:18
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
07BAF204FD44D508812A7CA46ABF1209976BD4DF9EC058A636C2D12D6620C4B2
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ