Έγγραφο

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

0Ε-03ΑΒ
8290
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
02/06/2015
03/06/2015 14:18
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Λοιπές περιπτώσεις πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
E9E2C8AC5EA4870B781BAB7F9A152DA64132B7A1F9C5705B04A9A41731405038
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ