Έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12.6.2015

0Ε-03ΑΟ
6
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12.6.2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
11/06/2015
11/06/2015 21:37
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Διαρκών Επιτροπών
3A8E5DD7B2678493B6E30B6EBD28B11CF50B6A1C95556F20877DA8B243939963
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ