Έγγραφο

Απόφαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Συστήματος Ελέγχου Επισκεπτών.

0Ε-03ΑΖ
8378
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Συστήματος Ελέγχου Επισκεπτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
05/06/2015 13:47
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
979289A2235CD64E110BF5E210AC27AA467364A86A499CCB4F9A688646A9ADF2
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ