Έγγραφο

Αντικατάσταση δύο (2) σπασμένων υαλοπινάκων

0Ε-03Η8
11492
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση δύο (2) σπασμένων υαλοπινάκων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
04/09/2015 11:42
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
01FB583089EB65D99B39DA5B035F652FE15DF9FF56E83D8CF39623B70047DB9F
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ