Έγγραφο

Εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού

0Ε-03Μ5
15803
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11/11/2015
12/11/2015 15:47
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9776FF9CBE2304DEF929253AB2BE9CC222DC190CFD5E21218B057FD45CAFBB4A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ