Έγγραφο

Προμήθεια 25 οθονών Dell για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων

0Ε-08ΟΚ
14514
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια 25 οθονών Dell για τις ανάγκες της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
29/11/2023
29/11/2023 15:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
A4387C1E1E879F0D383206EEBBE6E054F09A888120C48167A1D10F0BE4CD66FD
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ