Έγγραφο

Παραπεμπτικό στις Διαρκείς Επιτροπές

0Η-03ΑΒ
2311
Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
Παραπεμπτικό στις Διαρκείς Επιτροπές
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
02/06/2015
03/06/2015 11:39
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
BC8DEB29864A434BDD1DF80FDAAEA893A2A7567CDAB5179BC20515A9BF4DA054
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ