Έγγραφο

Εξόφληση ταχυδρομικών τελών για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 2014

0Η-03ΗΒ
11483
Τμήμα Γραμματείας
Εξόφληση ταχυδρομικών τελών για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 2014
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
08/09/2015 14:12
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Υπάρχει Αναρτημένη Ορθή Επανάληψη

05-03Ι5
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ