Έγγραφο

-προμήθεια drum

0Η-03Μ3
15434
Τμήμα Γραμματείας
-προμήθεια drum
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
05/11/2015
10/11/2015 15:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
8CE23717454D8D25DFBC9CF23CE52E3466ED9E56517622EB3E3B339FCCDAF08F
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ