Έγγραφο

Προμήθειας τριών (3) φωτιστικών δαπέδου

0Η-03Μ5
15792
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθειας τριών (3) φωτιστικών δαπέδου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11/11/2015
12/11/2015 15:47
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
678D964DD004B984B5E7B02F01C5589347B4C824B357D222756E21F92BBECDD8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ