Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων"

0Η-07ΜΙ
Έκθεση στο Νσχ "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
14/03/2022
14/03/2022 21:33
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
D97BDAE1CB3E4123D191EC9F193951F30A6C759765952BF19E8D5C5A0B7516CF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ