Έγγραφο

Επιχορήγηση στην Ένωση τεως Βουλευτών - Ευρωβουλευτών

0Ι-0335
11937
Τμήμα Γραμματείας
Επιχορήγηση στην Ένωση τεως Βουλευτών - Ευρωβουλευτών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
08/12/2014
12/12/2014 19:12
ιγ) πράξεις επιχορηγήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του παρόντος Κανονισμού
Λοιπές Επιχορηγήσεις
Τμήμα Προϋπολογισμού
5E19FAC31E092E31D29748E40BE3373BDDC8A3E33618C080E687ECB94FED6E4E
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ