Έγγραφο

Απόφαση Μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα και τους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής

0Ι-03Μ3
15582/10034/9-11-2015
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση Μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα και τους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
09/11/2015
10/11/2015 15:24
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Αποφάσεις μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής
Τμήμα Προσωπικού
2404/B/09.11.2015
4FFDD8070D20B47EDAA912B55CE5C93B8D669E7F6BE23D7772A38B075D184C06
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ