Έγγραφο

προσφορά καφέ και νερού κατά τη διάρκεια (44) Συνεδριάσεων των Επιτροπών της Βουλής

0Μ-02ΙΝ
2312
Τμήμα Γραμματείας
προσφορά καφέ και νερού κατά τη διάρκεια (44) Συνεδριάσεων των Επιτροπών της Βουλής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
11/03/2014
11/03/2014 21:31
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
4C6EB7A74F3AB949559EE074C5E28EED1B61935549C9A47EF56DEBFB5F1378F4

Σχετικά Έγγραφα

0Β-02ΚΧ
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ