Έγγραφο

Μετακίνηση στο εσωτερικό

0Μ-03ΑΒ
8292
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εσωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
02/06/2015
08/06/2015 19:40
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εντός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
4798DEC386C6A2E340E1D00DA2BC8572DCAE25ED06E8437A3B5B0B898A0EA645
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ