Έγγραφο

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

0Ο-03ΑΚ
8535
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
05/06/2015
08/06/2015 16:33
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Λοιπές περιπτώσεις πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3C5334F40FE48D796E10FEE8A28AFDA531D7D6089BD47275927752CFF4FAF629
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ