Έγγραφο

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

0Ρ-03ΑΚ
8274
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
02/06/2015
08/06/2015 16:33
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Λοιπές περιπτώσεις πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Βουλής
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
D6FCEA71C91F6EFBC12B3E1F9A959C832D7898E47A9FDEEB44E6DE45BB43CFD0
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ