Έγγραφο

Λήξη εργασιών Επιτροπών

0Τ-03Μ5
15908/10258/12-11-2015
Τμήμα Γραμματείας
Λήξη εργασιών Επιτροπών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
12/11/2015
12/11/2015 17:56
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Λοιπές Περιπτώσεις
47BDAF9715E2026694C2A293CAED14C12E39AC55EDFEA0389085AE635861C0C8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ