Έγγραφο

Της προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση του ξύλινου πατώματος στα Γραφεία 140 και 144 που βρίσκονται στον Α' όροφο του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, λόγω φθοράς.

0Ζ-0335
12070
Τμήμα Γραμματείας
Της προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση του ξύλινου πατώματος στα Γραφεία 140 και 144 που βρίσκονται στον Α' όροφο του κεντρικού κτιρίου της Βουλής, λόγω φθοράς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
11/12/2014
12/12/2014 19:14
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
46B8DF65BCD34A48BD4BC66A5EBEC3D8E4ED54FD33014D6638A18CB7396270F9
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ