Έγγραφο

Παραπεμπτικό Σχεδίου Νόμου προς Διαρκείς Επιτροπές

0Ζ-03ΑΒ
2312
Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής
Παραπεμπτικό Σχεδίου Νόμου προς Διαρκείς Επιτροπές
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΖΩΗ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
02/06/2015
03/06/2015 11:39
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου
7CEA47F71FE693F00254BD01D44974CD99DCEA32D4898936FEBA2C3694D50E1B
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ