Έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΝΜΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

0Ζ-03ΑΖ
21
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΝΜΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
05/06/2015
05/06/2015 13:54
α) Πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων
Λοιπές Πράξεις
Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών
F542F95EBDD5C2895828E363ACEA1FAF5F5CF7321A1337E9BDC2C45DA624B942
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ