Έγγραφο

Προμήθεια ειδών κυλικείου στη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων της Δ/νσης Επικοινωνίας της Βουλής, για το πρώτο δεκαπενθήμερο μηνός Ιουλίου 2015.

0Ζ-03ΗΒ
11481
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια ειδών κυλικείου στη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων της Δ/νσης Επικοινωνίας της Βουλής, για το πρώτο δεκαπενθήμερο μηνός Ιουλίου 2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/09/2015
08/09/2015 14:12
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1E02546FA85FD6CB44C98829480E4348138AF73A9423B36D9E081C9F39254EE5
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ