Έγγραφο

-προμήθεια ανταλλακτικών καταστροφέα εγγράφων

0Ζ-03Μ3
15347
Τμήμα Γραμματείας
-προμήθεια ανταλλακτικών καταστροφέα εγγράφων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
04/11/2015
10/11/2015 15:24
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
DD55BEF570E4F67C33ED6B0B4462F29EE78E3E9AADDCFD3DC1ED3441FF1D53D7
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ