Έγγραφο

Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δίρριχτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων

0Ζ-03Μ5
15804
Τμήμα Γραμματείας
Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δίρριχτης γυάλινης στέγης με σκελετό αλουμινίου στο Δώμα του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11/11/2015
12/11/2015 15:47
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
5DF137FC4C73258933DCA78827C05BC685814D8947C977A4A12BEA1CB2CA02C0
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ