Έγγραφο

Περί ανασυγκρότησης Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας

0Ζ-07Ρ9
5496
Τμήμα Γραμματείας
Περί ανασυγκρότησης Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας της Βουλής των Ελλήνων με το Κοινοβούλιο της Ιαπωνίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
19/05/2022
19/05/2022 17:23
ε) πράξεις σύστασης Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής
Συγκρότηση Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
14F7857AF772BD3396D3C76F95332181F0744B753659E4ECC6803685CBE56BD2
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ