Έγγραφο

Γενική επισκευή και αναπαλαίωση τεσσάρων (4) καθισμάτων του Γραφειακού Χώρου 29-34 (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου Κοινοβουλίου)

12-03ΑΕ
8382
Τμήμα Γραμματείας
Γενική επισκευή και αναπαλαίωση τεσσάρων (4) καθισμάτων του Γραφειακού Χώρου 29-34 (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου Κοινοβουλίου)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
04/06/2015 11:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9850B57C1E231292D199E2ED2CB7996F130EB44BB3E7474DF8282F3E046D444C
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ