Έγγραφο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

13-03ΑΕ
8371
Τμήμα Γραμματείας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
04/06/2015
04/06/2015 11:57
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
B83A1E3589A26B75EAB034CBFCF0196EE2F72E087C4FB00CD66AE9487AD04DEF
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ