Έγγραφο

Προμήθειας μίας (1) μπαταρίας απινιδωτή

13-03ΗΒ
11063
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθειας μίας (1) μπαταρίας απινιδωτή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
24/08/2015
08/09/2015 14:13
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9D10BC1C110760ABB120CC26A2EE663453C0218177831EAE06BA639DAAE7E1D0
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ