Έγγραφο

Προμήθειας ανταλλακτικών για τα καρότσια μεταφοράς

14-03ΗΒ
11072
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθειας ανταλλακτικών για τα καρότσια μεταφοράς
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
24/08/2015
08/09/2015 14:13
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
F1BEC72A3715CE446E3C47A229287AC18BE85247957C65D228038C6731CBF575
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ