Έγγραφο

Προμήθειας ανταλλακτικών για τα καρότσια μεταφοράς

16-03ΗΒ
11075
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθειας ανταλλακτικών για τα καρότσια μεταφοράς
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
24/08/2015
08/09/2015 14:13
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
B25A063F6F54B789F73EAAC19614180C6029AE68C50570E02E52C78FBA30BE98
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ