Έγγραφο

Αντικατάσταση υπολόγου χρηματικού εντάλματος

ΕΕ-0334
12036
Τμήμα Γραμματείας
Αντικατάσταση υπολόγου χρηματικού εντάλματος
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
10/12/2014
10/12/2014 17:40
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
EAD93908C6A6A485566F3C8568FF276BB89E5BB5C688428687B07E5A6999B1C2
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ