Έγγραφο

Προμήθεια εξοπλισμού εξωτερικού τηλεοπτικού συνεργείου

ΜΚ-0334
12017
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθεια εξοπλισμού εξωτερικού τηλεοπτικού συνεργείου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
10/12/2014
10/12/2014 17:40
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
Τμήμα Προμηθειών
EB3F87445BB0B7C3FBF0C3FFC27C65DD597D469901D3CC533FFB53E3BDEE1FF4
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ