Έγγραφο

ίνακας στοχοθεσίας εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014 - Α' Τρίμηνο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

04-02Ο8
ίνακας στοχοθεσίας εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014 - Α' Τρίμηνο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
05/06/2014
05/06/2014 20:19
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Πίνακες Στοχοθεσίας και επίτευξης ή απόκλισης στόχων
Τμήμα Προϋπολογισμού

Ορθή Επανάληψη Εγγράφου

05-02ΖΚ

Υπάρχει Αναρτημένη Ορθή Επανάληψη

07-02ΤΜ
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ