Έγγραφο

Πίνακας στοχοθεσίας εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014 - Α' Τρίμηνο

05-02ΖΚ
Πίνακας στοχοθεσίας εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014 - Α' Τρίμηνο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
20/01/2014
20/01/2014 16:09
γ) ο προϋπολογισμός εξόδων, ο ισολογισμός−απολογισμός της Βουλής των Ελλήνων, μετά την έγκριση τους από την Ολομέλεια της Βουλής, επικαιροποιημένο Μητρώο επιχορηγούμενων φορέων, καθώς και τριμηνιαίοι πίνακες εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής, και π
Πίνακες Στοχοθεσίας και επίτευξης ή απόκλισης στόχων
Τμήμα Προϋπολογισμού

Υπάρχει Αναρτημένη Ορθή Επανάληψη

04-02Ο8
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ